Wybierz język:

Systemy gry Blackjack

Do gry w Blackjacka służy specjalny, pół-okrągły stół. Gramy przeciwko krupierowi, a każdą rozgrywkę rozpoczynamy od ustalenia stawki (wykładamy żetony odpowiedniej wartości). Krupier rozdaje po dwie karty: graczowi i sobie. Karty gracza są odkryte, natomiast z kart krupiera odkryta jest tylko jedna. Teraz, w zależności od układu widocznego na stole, gracz powinien podjąć decyzję odnośnie dalszego ciągu gry. Możliwy jest wybór jednej z poniższych opcji:
Hit – decydujemy się na dobranie jeszcze jednej karty
Pass – rezygnujemy z dobierania kolejnej karty
Double down – podwajamy stawkę (ta opcja możliwa jest tylko przy pierwszych dwóch kartach)
Split – decydujemy się na rozdwojenie kart. Ta opcja możliwa jednak tylko w przypadku, kiedy dwie pierwsze karty mają taką samą wartość (figury). Wówczas gracz dokłada drugą stawkę (równą wartości pierwszej) i kontynuuje grę z dwoma zestawami kart - po jednej na rękę.
Z racji na fakt, że Blackjack jest grą na punkty, każda z kart w talii ma inną, właściwą sobie wartość. Jeżeli gracz po dobraniu kart ma więcej niż 21 punktów, przegrywa rozgrywkę i traci żetony. Jeśli jednak ma 21 punktów lub mniej, krupier odkrywa swoją zakrytą kartę. Teraz, w zależności od liczby punktów, może dobrać więcej kart. Odbywa się to według następującej zasady: musi dobrać kartę, jeżeli ma 16 punktów (lub mniej) i nie może, gdy ma 17 punktów (lub więcej).

Zwycięzcą jest ten, kto ma sumę punktów bliższą lub równą liczbie 21. Rzecz jasna najwyżej punktowanym układem jest Blackjack,na który składa się As i "10" lub As i dowolna figura. Warto dodać, że w praktyce jest on układem silniejszym niż suma 21 punktów uzyskana z innych kart.

Punktacja:
Karty od 2 do 9 mają wartość równą ilości umieszczonych na nich oczek (np: karta "9" = 9 pkt.)
"10" oraz dowolna figura (Walet, Dama czy Król) mają wartość równą 10 pkt.
As występuje w dwóch formach: ma wartość 1 lub 11 pkt., w zależności od wyboru samego gracza.
Polecane strony:
Grykasynowe.pl - Wszystkie gry kasynowe w jednym miejscu - przygotuj się na maksymalną rozgrywkę, za darmo!